Koninklijke Erepenning voor St. Anthoniusgilde Sambeek

Het St. Anthoniusgilde in Sambeek heeft op zondag een Koninklijke Erepenning ontvangen. Burgemeester Karel van Soest reikte de onderscheiding uit ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van het gilde.

Het St. Anthoniusgilde is een zeer actieve en bloeiende vereniging in het kerkdorp Sambeek. Met een ledenlijst van 80 personen heeft het gilde een groot draagvlak in het dorp. Het St. Anthoniusgilde werd opgericht op 6 mei 1421 en was een ‘broeder- en zusterschap’, die nauw verbonden was met de katholieke kerk. Door de jaren heen heeft het gilde zich meer en meer ontwikkeld tot een schuttersgilde, een organisatie die de inwoners van het dorp beschermden.

Activiteiten
Tegenwoordig vindt het koningschieten jaarlijks plaats op tweede pinksterdag op het schietterrein aan de zuidkant van Sambeek. Het gilde is ook present bij andere activiteiten, waaronder Boxmeerse Vaart, St. Janskranswijding, kermis in Sambeek en het aanbrengen van de kerstversiering in het dorp.

Sambeek: 22-08-202; DG_Foto
Het sambeekse Gilde heeft de erepenning uitgereikt gekregen van Burgemeester van Soest. Ter ere van het 600 jarig jubileum. Het zou eigenlijk al eerder uitgereikt zijn. Maar door Corona kon dat niet.