600 jaar Sint Anthoniusgilde Sambeek

‘Bescherming van inwoners tegen allerlei onheilen’

 

SAMBEEK – Het Sint Anthoniusgilde heeft altijd een belangrijke rol vervuld in het dorp Sambeek. Oude tradities en gebruiken worden al bijna 600 jaar nageleefd, al dan niet aangepast aan deze tijd. Een actieve vereniging als deze wil zijn bijzondere verjaardag niet zomaar voorbij laten gaan.
Door Wanda Laarakkers

 

Op 6 mei 1421 vond de oprichting plaats van het Sambeekse Sint Anthoniusgilde, zo staat in de stichtingsbrief geschreven die zich bevindt in de gildeboeken uit het jaar 1628. Dat bij de oprichting voor deze naam werd gekozen is niet vreemd. Er was in de Sambeekse kerk al een altaar dat aan deze heilige was toegewijd. De heilige Anthonius zou mens en dier tegen allerlei ziekten en onheilen beschermen.

 

Oefenen in schieten

Het Sambeekse gilde was 600 jaar geleden nauw verbonden met de katholieke kerk. Wekelijks werd er een heilige mis opgedragen waarbij de leden aanwezig moesten zijn. Het Sambeekse gilde ontwikkelde zich in de loop der jaren steeds meer tot een schuttersgilde, een organisatie die inwoners van het
In 2021: 600 jaar Sint Anthoniusgilde Sambeek
dorp beschermde tegen allerlei onheilen.
Om de weerbaarheid te vergroten werden door het jaar heen regelmatig schietoefeningen gehouden. Dit is uitgemond in een traditie die vandaag de dag nog jaarlijks plaatsvindt op tweede pinksterdag op eigen schietterrein aan de Grotestraat.

 

Groots vieren

Het 600-jarig bestaan is voor de gildeleden reden dit groots te vieren. Ondanks corona zijn zij gestart met het organiseren van een driedaags feest op 18, 19 en 20 juni 2021.
Gildebroeder Gerrit Biersteker: “Het is moeilijk in te schatten hoe alles zal lopen met het coronavirus, maar als we pas beginnen met organiseren als hier duidelijkheid over is in het voorjaar, zijn we te laat. We doen net of we groen licht hebben.”

 

Dorpsfeest

Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met de kring Land van Cuijk, waar burgemeester Karel van Soest van gemeente Boxmeer voorzitter van is. “Het enthousiasme werd steeds groter en daarom is besloten met toestemming van de 83 leden, verdeeld over 48 gildebroeders en 35 gildezusters, er een groots festijn van te maken. Een dorpsfeest waarmee we ‘de gild’ op de kaart zetten.”
Het feest is op het eigen gildeterrein en dat van naastgelegen SMT-terrein en familie Willems. Op 18 juni is een reünie gepland van de Sambeekse basisschool. De dag erna, 19 juni, een kindermiddag met een hap en fietsrondje. De Sint Janskranswijding en Sint Jansfeest zijn op het gildeterrein.

 

Op 20 juni is een groot gildefeest met meer dan 40 gildes uit de regio en daarbuiten, wat zorgt voor meer dan 1500 bezoekers. Een optocht door het dorp, opmars op het terrein, verschillende wedstrijden betreft vendelen, trommelen en schieten, een braderie, kindervermaak, zullen onderdeel van deze dag zijn. “Ik ben tevreden over wat er op dit moment staat, mensen zijn enthousiast. Nu maar hopen dat corona geen roet in het eten gooit!”